Tuyển sinh Đại học Chính quy

Thông báo xét tuyển bổ sung lần 1 (đợt 2) đại học chính quy năm 2023 vào trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

788-1.jpg