Tuyển dụng quốc tế

Thông báo tuyển sinh liên tục các lớp ngôn ngữ tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc,

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngoại ngữ để làm việc trong môi trường quốc tế đồng thời giúp sinh viên đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ theo quy định của Nhà trường, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp phối hợp với Trung tâm ngoại ngữ Hà Ninh tổ chức các lớp Ngoại ngữ Tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc