Tuyển dụng trong nước

Thông báo tuyển dụng của Viễn thông Thái Nguyên

Viễn thông Thái Nguyên thông báo tuyển dụng 04 kỹ sư lập trình và 01 kỹ sư quản trị hạ tầng. Mức lương trên 200 triệu/năm. Thời hạn nộp hồ sơ trước 10/7/2-24. Chi tiết xem file đính kèm

Trình duyệt không hỗ trợ xem file pdf.

2024.06 Tuyển dụng lao động CNTT.pdf (TẢI FILE).