Tuyển dụng trong nước

Thông báo tuyển dụng Cán bộ nguồn Công ty TNHH Newwing Interconnect Technology năm 2023

Công ty TNHH Newwing Interconnect Technology tuyển dụng cán bộ nguồn là các sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan Cơ khí, Điện, Điện tử, Công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty. Thời gian tổ chức hội thảo 8h00 ngày 02/04/2023 tại Hội trường lớn trường ĐHKTCN

Cán bộ nguồn Newwing 2023.jpg

Link đăng ký

https://bit.ly/CBN_Newwing2023