Tuyển dụng trong nước

Thông báo tổ chức Ngày hội việc làm - kết nối cung cầu lao động TNUT 2024

Nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên Nhà trường tốt nghiệp có cơ hội được tiếp xúc trực tiếp và trực tuyến với các đơn vị doanh nghiệp các trung tâm dịch vụ việc làm để tìm kiếm vị trí việc làm phù hợp với trình độ đào tạo. Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm Tỉnh Thái Nguyên tổ chức Ngày hội Việc làm - kết nối cung cầu lao động TNUT năm 2024.

Poster NHVL 2024.jpg