Tuyển dụng trong nước

Thông báo tổ chức hội thảo tuyển sinh lớp Đào tạo cán bộ chuyên ban Công ty TNHH Newwing Interconnect Technology năm 2023

Công ty TNHH Newwing Interconnect Technology tuyển sinh các sinh viên đã hoặc chuẩn bị Tốt nghiệp để tổ chức đào tạo bổ sung tại Việt Nam và Trung Quốc nhằm tăng cường cho đội ngũ chất lượng cao của công ty. Thời gian tổ chức Hội thảo 8h00 ngày 02/04/2023 tại Hội trường lớn trường ĐHKTCN