Tuyển sinh Đại học Chính quy

Thông báo điều chỉnh tổ hợp xét tuyển một số ngành đào tạo của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Thong bao dieu chinh to hop.jpg