Tuyển dụng trong nước

Ngày 21/5/2022 tại trường ĐHKTCN sẽ diễn ra Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp với sự tham gia của gần 30 doanh nghiệp, tuyển dụng hơn 1500 vị trí kỹ sư, cử nhân, nhân viên ở các lĩnh vực khác nhau

Ngày 21/5/2022 tại trường ĐHKTCN sẽ diễn ra Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp với sự tham gia của gần 30 doanh nghiệp, tuyển dụng hơn 1500 vị trí kỹ sư, cử nhân, nhân viên ở các lĩnh vực khác nhau

Ngayhoivieclamm.png