Tuyển dụng trong nước

LG Display tuyển dụng kỹ sư đơt tháng 3/2023

LG Display tuyển dụng kỹ sư các chuyên ngành kỹ thuật vào các vị trí Kỹ sư nghiên cứu phát triển; Kỹ sư quản lý chất lượng; Kỹ sư thiết bị -máy móc và Kỹ sư quản lý sản xuất. Hạn đăng ký 09/3/2023; Tham quan và phỏng vấn tại LG Display 11/03/2023

 

tuyen dung lg t3.jpg

Chi tiết tại

Website: www.htdn.tnut.edu.vn;  Fanpage: www.facebook.com/hoptacdoanhnghiepTNUT

Link đăng ký

https://bit.ly/LG-Display0323