Tuyển sinh Đại học Chính quy

Hướng dẫn nộp lệ phí xét tuyển 2023 trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

I. HƯỚNG DẪN CHUNG

Bước 1: Thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu được cấp để đăng nhập vào hệ thống tại địa chỉ: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

 

image001.jpg

 

Bước 2: Tại màn hình chính, nhấn vào mục Đăng ký thông tin xét tuyển

Nhấn vào nút OK để vào màn hình Thông tin đăng ký nguyện vọng của thí sinh.

image002.jpg

   Bước 3: Nhấn vào Xem danh sách nguyện vọng đã đăng ký

 

image003.jpg

 Bước 4: Để thực hiện thanh toán số tiền nguyện vọng, thí sinh nhấn nút Thanh toán

 

image004.jpg

Bước 5: Tại đây hệ thống sẽ hiển thị 17 kênh thanh toán và số tiền thí sinh cần thanh toán (được xác định tương ứng với các nguyện vọng đã chọn) ở mục Giá trị thanh toán. Thí sinh chọn một trong 17 kênh thanh toán để thực hiện thanh toán.

Lưu ý: Sau khi hoàn thành các thao tác trên kênh thanh toán, hệ thống sẽ tự động quay trở lại trang ban đầu (trước khi bấm nút Thanh toán ở Bước 4 nêu trên). 

Nếu hệ thống yêu cầu đăng nhập lại, thí sinh hãy đăng nhập và truy cập lại để kiểm tra lại trạng thái nguyện vọng. Khi nguyện vọng hiển thị trạng thái Đã ghi nhận NV – NV đã được thanh toán là quy trình đã hoàn thành (nếu trạng thái nguyện vọng chưa được ghi nhận, vui lòng nhấn Ctrl + F5 để Refresh màn hình).

 

image005.jpg

 II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỐI VỚI TỪNG KÊNH THANH TOÁN XEM CHI TIẾT TRONG PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM