Tuyển dụng trong nước

Công ty thủy điện Tuyên Quang tuyển dụng

Công ty Thủy điện Tuyên Quang là đơn vị quản lý vận hành Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang công suất 342MW. Công ty có nhu cầu tuyển dụng Kỹ sư cơ khí như sau

TB tuyen dung lao dong (lan 3).jpg

TB tuyen dung lao dong (lan 3)(1).jpgTB tuyen dung lao dong (lan 3)(2).jpg