Tuyển dụng trong nước

Công ty LILAMA 10 tuyển dụng

Công ty LILAMA 10 tuyển dụng kỹ sư các ngành: Cơ khí; ĐIện; Hàn Số lượng: 50 người; Mức lương 15-20 triệu/tháng