Đào tạo đại học

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, nhằm trang bị cho người học nắm vững các kiến thức chuyên môn toàn diện, các nguyên lý quy luật tự nhiên - xã hội đáp ứng được yêu cầu của công việc thuộc lĩnh vực kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

Trình duyệt không hỗ trợ xem file pdf.

Ky-thuat-dieu-khien-va-tu-dong-hoa.pdf (TẢI FILE).