Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2022 của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2022 của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Thông báo xét tuyển bổ sung lần 1 đại học chính quy năm 2022 (đợt 2) vào trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên
Thông báo xét tuyển bổ sung lần 1 đại học chính quy năm 2022 (đợt 2) vào trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên