Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

Biểu mẫu 20: B. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành (cập nhật T6/2023)

Trình duyệt không hỗ trợ xem file pdf.

Bieu 20 B_5.2023.pdf (TẢI FILE).