Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

Biểu mẫu 18: G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp (Cập nhật T6/2023)

Trình duyệt không hỗ trợ xem file pdf.

Bieu 18 G_6.2023.pdf (TẢI FILE).