Lịch công tác tuần

1. Lịch tuần từ 12/11/2018 đến 18/11/2018

2. Lịch tuần từ 05/11/2018 đến 11/11/2018

3. Lịch tuần từ 29/10/2018 đến 04/11/2018

4. Lịch tuần từ 22/10/2018 đến 28/10/2018

5. Lịch tuần từ 15/10/2018 đến 21/10/2018

6. Lịch tuần từ 08/10/2018 đến 14/10/2018

7. Lịch tuần từ 01/10/2018 đến 07/10/2018

8. Lịch tuần từ 24/9/2018 đến 30/9/2018

9. Lịch tuần từ 17/9/2018 đến 23/9/2018

10. Lịch tuần từ 10/9/2018 đến 16/9/2018