Lịch công tác tuần

1. Lịch tuần từ 19/8/2019 đến 25/8/2019

2. Lịch tuần từ 12/8/2019 đến 18/8/2019

3. Lịch tuần từ 05/8/2019 đến 11/8/2019

4. Lịch tuần từ 29/7/2019 đến 04/8/2019

5. Lịch tuần từ 22/7/2019 đến 28/7/2019

6. Lịch tuần từ 15/7/2019 đến 21/7/2019

7. Lịch tuần từ 08/7/2019 đến 14/7/2019

8. Lịch tuần từ 01/7/2019 đến 07/7/2019

9. Lịch tuần từ 17/6/2019 đến 23/6/2019

10. Lịch tuần từ 10/6/2019 đến 16/6/2019