Lịch công tác tuần

1. Lịch tuần từ 18/10/2021 đến 24/10/2021

2. Lịch tuần từ 11/10/2021 đến 17/10/2021

3. Lịch tuần từ 04/10/2021 đến 10/10/2021

4. Lịch tuần từ 27/9/2021 đến 03/10/2021

5. Lịch tuần từ 20/9/2021 đến 26/9/2021

6. Lịch tuần từ 13/9/2021 đến 19/9/2021

7. Lịch tuần từ 06/9/2021 đến 12/9/2021

8. Lịch tuần từ 30/8/2021 đến 05/9/2021

9. Lịch tuần từ 23/8/2021 đến 29/8/2021

10. Lịch tuần từ 16/8/2021 đến 22/8/2021