Lịch công tác tuần

1. Lịch tuần từ 26/7/2021 đến 01/8/2021

2. Lịch tuần từ 19/7/2021 đến 25/7/2021

3. Lịch tuần từ 12/7/2021 đến 18/7/2021

4. Lịch tuần từ 05/07/2021 đến 11/07/2021

5. Lịch tuần từ 21/6/2021 đến 4/7/2021

6. Lịch tuần từ 21/6/2021 đến 27/6/2021

7. Lịch tuần từ 14/6/2021 đến 20/6/2021

8. Lịch tuần từ 07/6/2021 đến 13/6/2021

9. Lịch tuần từ 31/5/2021 đến 06/6/2021

10. Lịch tuần từ 24/5/2021 đến 30/5/2021