Lịch công tác tuần

1. Lịch tuần từ 03/8/2020 đến 09/8/2020

2. Lịch tuần từ 27/7/2020 đến 2/8/2020

3. Lịch tuần từ 20/7/2020 đến 26/7/2020

4. Lịch tuần từ 13/7/2020 đến 19/7/2020

5. Lịch tuần từ 06/7/2020 đến 12/7/2020

6. Lịch tuần từ 29/6/2020 đến 05/7/2020

7. Lịch tuần từ 22/6/2020 đến 28/6/2020

8. Lịch tuần từ 15/6/2020 đến 21/6/2020

9. Lịch tuần từ 08/6/2020 đến 14/6/2020

10. Lịch tuần từ 01/6/2020 đến 07/6/2020