Lịch công tác tuần

1. Lịch tuần từ 21/10/2019 đến 27/10/2019

2. Lịch tuần từ 14/10/2019 đến 20/10/2019

3. Lịch tuần từ 07/10/2019 đến 13/10/2019

4. Lịch tuần từ 30/9/2019 đến 06/10/2019

5. Lịch tuần từ 23/9/2019 đến 29/9/2019

6. Lịch tuần từ 16/9/2019 đến 22/9/2019

7. Lịch tuần từ 9/9/2019 đến 15/9/2019

8. Lịch tuần từ 02/9/2019 đến 08/9/2019

9. Lịch tuần từ 26/8/2019 đến 01/9/2019

10. Lịch tuần từ 19/8/2019 đến 25/8/2019