Lịch công tác tuần

1. Lịch tuần từ 18/01/2021 đến 24/01/2021

2. Lịch tuần từ 11/01/2021 đến 16/01/2021

3. Lịch tuần từ 4/01/2021 đến 10/01/2021

4. Lịch tuần từ 28/12/2020 đến 03/01/2021

5. Lịch tuần từ 21/12/2020 đến 27/12/2020

6. Lịch tuần từ 14/12/2020 đến 20/12/2020

7. Lịch tuần từ 07/12/2020 đến 13/12/2020

8. Lịch tuần từ 30/11/2020 đến 06/12/2020

9. Lịch tuần từ 23/11/2020 đến 29/11/2020

10. Lịch tuần từ 16/11/2020 đến 22/11/2020