Lịch công tác tuần

1. Lịch tuần từ 16/7/2018 đến 22/7/2018

2. Lịch tuần từ 09/7/2018 đến 15/7/2018

3. Lịch tuần từ 02/7/2018 đến 08/7/2018

4. Lịch tuần từ 25/6/2018 đến 01/7/2018

5. Lịch tuần từ 18/6/2018 đến 24/6/2018

6. Lịch tuần từ 11/6/2018 đến 17/6/2018

7. Lịch tuần từ 04/6/2018 đến 10/6/2018

8. Lịch tuần từ 25/5/2018 đến 03/6/2018

9. Lịch tuần từ 21/5/2018 đến 27/5/2018

10. Lịch tuần từ 14/5/2018 đến 20/5/2018