Lịch công tác tuần

1. Lịch tuần từ 28/9/2020 đến 04/10/2020

2. Lịch tuần từ 21/9/2020 đến 27/9/2020

3. Lịch tuần từ 14/9/2020 đến 20/9/2020

4. Lịch tuần từ 07/9/2020 đến 13/9/2020

5. Lịch tuần từ 31/8/2020 đến 06/9/2020

6. Lịch tuần từ 24/8/2020 đến 30/8/2020

7. Lịch tuần từ 17/8/2020 đến 23/8/2020

8. Lịch tuần từ 10/8/2020 đến 16/8/2020

9. Lịch tuần từ 03/8/2020 đến 09/8/2020

10. Lịch tuần từ 27/7/2020 đến 2/8/2020