Lịch công tác tuần

1. Lịch tuần từ 13/01/2020 đến 19/01/2020

2. Lịch tuần từ 06/1/2020 đến 12/01/2020

3. Lịch tuần từ 30/12/2019 đến 05/01/2020

4. Lịch tuần từ 23/12/2019 đến 29/12/2019

5. Lịch tuần từ 16/12/2019 đến 22/12/2019

6. Lịch tuần từ 09/12/2019 đến 15/12/2019

7. Lịch tuần từ 02/12/2019 đến 08/12/2019

8. Lịch tuần từ 25/11/2019 đến 01/12/2019

9. Lịch tuần từ 18/11/2019 đến 24/11/2019

10. Lịch tuần từ 11/11/2019 đến 17/11/2019