Với mục tiêu gắn kết giữa lý thuyết và thực tiễn, giữa đào tạo nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, và hơn thế là thắt chặt mối quan hệ hợp tác với các Doanh nghiệp, phối hợp trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, và chuyển giao công nghệ

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA