Sáng ngày 17 tháng 01 năm 2018, lễ khai trương văn phòng hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp thuộc Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế (HTĐTQT) trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây chính là bước khởi đầu hướng đến phát triển cộng đồng khởi nghiệp giành cho những kỹ sư, cử nhân tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA