Tuyển dụng trong nước

Tuyển sinh các lớp theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp tháng 8-9 năm 2024

Căn cứ thỏa thuận hợp tác giữa trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp và các doanh nghiệp đối tác. Căn cứ nhu cầu tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên môn chất lượng cao và bản địa hóa nhân tài là người Việt Nam của các công ty doanh nghiệp. Nhà trường thông báo tuyển sinh các lớp theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp. Dự kiến khai giảng tháng 8 và tháng 9/2024. Sinh viên có nhu cầu đăng ký tại khoa chuyên môn hoặc văn phòng Trung tâm hợp tác doanh nghiệp. Chi tiết xem file đính kèm

2024.07. TB658 - Tuyển sinh các lớp đơn đặt hàng.png

2024.07. TB658 - Tuyển sinh các lớp đơn đặt hàng(1).png