Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp tham quan công tác tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Cập nhật lúc: 13:22 ngày 14/05/2022 | Lượt xem: 476


Ngày 11 tháng 5 năm 2022, với mục đích tham quan, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và triển khai mô hình quản trị, quản lý, điều hành hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ và dịch vụ trong tiến trình tự chủ đại học của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Hội đồng trường Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đã có buổi làm việc với Hội đồng trường Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Tham dự buổi làm việc, về phía Trường Đại học Bách khoa Hà Nội có: 1. GS.TS. Lê Anh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường (HĐT); 2. PGS. TS. Huỳnh Quyết Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐT, Hiệu trưởng; 3. TS. Bùi Đức Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐT, Chủ tịch Công đoàn trường; 4. PGS. TS. Huỳnh Đăng Chính, Đảng uỷ viên, Thành viên HĐT, Phó Hiệu trưởng; 5. PGS. TS. Nguyễn Việt Dũng, Đảng uỷ viên, Thư ký HĐT; 6. GS. TS. Huỳnh Trung Hải, Đảng uỷ viên, Trưởng phòng Quản lý nghiên cứu; 7. GS. TS. Vũ Văn Yêm, Đảng uỷ viên, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; 8. PGS. TS. Trần Trung Kiên, Đảng uỷ viên, Trưởng phòng Tuyển sinh; 9. PGS. TS. Lê Minh Hoàng, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp.

Về phía Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp có: 1. PGS.TS. Ngô Như Khoa- Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐT; 2. PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn- Phó Chủ tịch HĐT; 3. TS. Đỗ Trung Hải- Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng; 4. PGS.TS. Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Bí thư Đảng uỷ, Trưởng phòng Đào tạo; 5. PGS.TS. Nguyễn Khắc Tuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Hành chính- Tổ chức; 6. PGS.TS. Hoàng Vị, Thư ký HĐT; 6. ThS. Ngô Thị Hồng Ánh, Thư ký Hành chính Hội đồng trường; 7. TS. Trương Tuấn Anh, Phó Trưởng phòng Hành chính- Tổ chức.

Tại buổi làm việc, theo chương trình công tác đã được thống nhất, Hội đồng trường Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đã được lãnh đạo Trường Đại học Bách khoa tham vấn, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình xây dựng và chuyển đổi mô hình Trường thành Đại học tự chủ. Đặc biệt, Đại học Bách khoa Hà nội là một Đại học hàng đầu của Việt nam, thì những bài học kinh nghiệm trong chuyển đổi mô hình, cấu tổ chức, thu hút và phát triển các dự án đầu tư phát triển Nhà trường, tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đánh giá viên chức, người lao động trong quá trình trình tự chủ của Đại học Bách khoa Hà nội có ý nghĩa  quan trọng trong việc thực hiện chiến lược phát triển Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp. Buổi làm việc cũng đặt cơ sở cho quá trình hợp tác giữa hai Trường trong nhiều hoạt động về chuyên môn, nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tiễn, đặc biệt trong áp dụng công nghệ cao vào sản xuất đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội, mở ra cơ hội hợp tác song phương giữa Nhà trường với Đại học Bách khoa Hà Nội.

Nguồn tin: Hội đồng trường