Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp làm việc với Vụ Kỹ thuật và Dạy nghề -Bộ Giáo dục và Thể thao – CHDCND Lào

Cập nhật lúc: 16:55 ngày 09/05/2018 | Lượt xem: 3132

 

Ngày 26 tháng 4 năm 2018, Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp (ĐHKTCN) Thái Nguyên đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Vụ Kỹ thuật và Dạy nghề - Bộ Giáo dục và Thể thao-CHDCND Lào. Thành phần của đoàn đại biểu gồm:

1. Ông Nouphan Outsa, Vụ trưởng, Vụ Kỹ thuật và dạy nghề

2. Ông Outhay Bannavong, Tham tán văn hoá giáo dục, Đại sứ quán Lào

3. Ông Viengsavan Phatthavong, Giám đốc, trường CĐ Kỹ thuật dạy nghề Khammouane

4. Bà Nivone Moungkhounsavath, Giám đốc trường CĐ hữu nghị dạy nghề Vientiane – HN

5. Ông Saykham Phanthavong, Giám đốc, trường CĐ Kỹ thuật Pakpasak

6. Ông Khamsavay Nhommilavong, Quyền Giám đốc, trường CĐ Kỹ thuật Lao - German

7. Ông Bouakhay souphaone, Giám đốc, trường CĐ Kỹ thuật dạy nghề Champasak

8. Ông Tingkham Sulintha, Phó Trưởng Ban đào tạo giáo viên TVET, TVED

Đại diện của trường ĐHKTCN có PGS.TS. Nguyễn Duy Cương - Hiệu trưởng, PGS.TS. Trần  Xuân Minh – Phó Hiệu trưởng, PGS. TS. Phạm Thành Long - Trưởng phòng Khoa học Công nghệ & Hợp tác Quốc tế, PGS.TS. Ngô Như Khoa – Trưởng phòng Đào tạo, TS. Nguyễn Thị Thanh Hà – Phó Trưởng phòng Khoa học Công nghệ & Hợp tác Quốc tế và TS. Nguyễn Tuấn Minh – Giám đốc Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế.

Trong buổi làm việc, hai bên đã thảo luận về các chương trình hợp tác giữa ĐHKTCN Thái Nguyên và Vụ Giáo dục Kỹ thuật và Dạy nghề - Bộ Giáo dục CHDCND Lào trong hợp tác về giáo dục. Đại diện của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đã giới thiệu về các chương trình đào tạo của Nhà trường, các chương trình học bổng dành riêng cho sinh viên quốc tế cũng như các chi phí hỗ trợ cho sinh viên quốc tế, đặc biệt là sinh viên Lào theo học tại trường.

 Sau khi thảo luận, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp và Vụ Giáo dục, Kỹ thuật và Dạy nghề đã cùng nhau ký kết biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác mới về việc cấp học bổng cho sinh viên Lào học các chương trình Đại học và sau đại học tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp. Cũng trong buổi làm việc, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đã ký kết biên bản ghi nhớ với 5 trường Đại học và Cao đẳng đến từ nước CHDCND Lào, mở ra một giai đoạn mới về hợp tác song phương, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp và các trường của nước CHDCND Lào.

Một vài hình ảnh của buổi làm việc

TS. Nguyễn Thị Thanh Hà, Phó TP. KHCN & HTQT giới thiệu thành phần của buổi họp

 


 

Ký kết biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác với Vụ Kỹ thuật và Dạy nghề -

 Bộ Giáo dục & Thể thao – CHDCND Lào

 

Ký kết biên bản ghi nhớ với trường  Cao đẳng Hữu nghị Dạy nghề Viêng chăn – Hà Nội

 


            Ký kết biên bản ghi nhớ với trường Cao đẳng Kỹ thuật dạy nghề Champasak

Ký kết biên bản ghi nhớ với trường Cao đẳng Kỹ thuật Pakpasak

Ký kết biên bản ghi nhớ với trường Cao đẳng Kỹ thuật Lào – Đức

Ký kết biên bản ghi nhớ với trường Cao đẳng Kỹ thuật dạy nghề Khammouane                                                                        Hai bên tặng quà lưu niệm