Toàn văn phát biểu của PGS.TS.Ngô Như Khoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hội đồng trường tại Lễ công bố Nghị quyết công nhận Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Nhiệm kỳ 2020 – 2025