Thông tư hướng dẫn xác định dự án, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện dự án thuộc Chương trình nghiên cứu, Đào tạo và Xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao

Cập nhật lúc: 16:57 ngày 03/11/2013 | Lượt xem: 1868