Bộ GD&ĐT

Thông tư ban hành Quy định về kiểm định chất lượng chất lượng Cơ sở giáo dục (số 12/2017/TT-BGD, ngày 19/5/2017).

Trình duyệt không hỗ trợ xem file pdf.

1. Thong_Tu_12.2017 Quy định KDCLCSGD.pdf (TẢI FILE).