Thông báo v/v ứng tuyển chương trình học bổng Erasmus năm học 2021-2022 do Đại học L'Aquila(điều phối viên), TU Vienna, TU Hamburg, Đại học Cote d'Azur (Nice) và UBA Barcelona đồng cung cấp