Thông báo vv tiêm vắc-xin Pfizer mũi 2 phòng chống dịch COVID-19