Chế độ chính sách

Thông báo về việc kiểm tra đối chiếu danh sách sinh viên thuộc diện chính sách Học kỳ I và học kỳ II năm học 2023 -2024 Đối với sinh viên hệ đại học chính quy tập trung dài hạn

899.jpg