Tuyển dụng trong nước

Thông báo về danh sách các doanh nghiệp tiếp nhận sinh viên đến thực tập có hưởng lương HK3_2023_2024

Căn cứ thỏa thuận hợp tác giữa trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp và các đối tác doanh nghiệp. Nhà trường thông báo danh sách 06 doanh nghiệp có nhu cầu tiếp nhận sinh viên đến thực tập có hưởng lương trong HK3 năm học 2023-2024.