Thông báo Tổ chức ôn tập cho thí sinh đăng ký dự thi đánh giá NLNN theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam dành cho thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ tại ĐHTN đợt 2 năm 2022