Tuyển dụng trong nước

Thông báo các chương trình thực tập tại Samsung Phổ Yên

Nhà trường phối hợp với Công ty Samsung Electro-mechanics Việt Nam thông báo tuyển dụng thực tập có hưởng lương, thực tập trải nghiệm, thực tập tốt nghiệp tại Công ty. Thời gian thực tập tối thiểu: 06 tuần. Địa chỉ: Khu Công nghiệp Yên Bình, Phường Đồng Tiến, TP. Phổ Yên, Thái Nguyên

ThuctapSamsung.jpg

Link đăng ký

https://bit.ly/thuctap_SEMV

 

 

Trình duyệt không hỗ trợ xem file pdf.

TB290-thuctap(SEMV).pdf (TẢI FILE).