Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học

STT Thời gian bắt đầu Tên chương trình,đề tài Chủ nhiệm Cấp quản lý đề tài Mã số #
1 2000 Nghiên cứu ảnh hưởng của Tôpôgraphia đến các thông số của các quá trình mài tròn ngoài ThS. Trần Minh Đức Đề tài cấp Bộ B2000-01-44
2 2000 Nghiên cứu ứng dụng lý thuết điều khiển mờ trong các hệ thống điều khiển tự động ThS. Võ Quang Vinh Đề tài cấp Bộ B2000-01-45
3 2000 Nghiên cứu phân tích các đặc trưng thống kê của tín hiệu ngẫu nhiên nhiều chiều bằng phương pháp thích nghi ThS. Nguyễn Thanh Hà Đề tài cấp Bộ B2000-01-46
4 2000 Nghiên cứu xây dựng bộ quan sát nhiễu và bù nhiễu trong hệ điều khiển tự động-truyền động điện ThS. Nguyễn Như Hiển Đề tài cấp Bộ B2000-01-47
5 2000 Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết điều khiển thích nghi, điều khiển bền vững và xây dựng hệ thống có khả năng chống biến thiên thông số ổn định trong dải rộng ThS. Nguyễn Văn Vỵ Đề tài cấp Bộ B2000-01-48
6 2000 Nghiên cứu về hệ truyền động vị trí dùng cho robot công nghiệp ThS. Bùi Chính Minh Đề tài cấp Bộ B2000-01-52
7 1999 Thiết kế hệ thống lò nấu thép trung tần ThS. Nguyễn Duy Cương Đề tài cấp Bộ B1999-01-30TĐ
8 1999 Thiết kế tối ưu động học cơ cấu tổ hợp bánh răng-xích-thang (BXT) để thực hiện truyền động dừng chính xác ThS. Vũ Quý Đạc Đề tài cấp Bộ B1999-31
9 1999 Nghiên cứu vật liệu tối ưu trong điều kiện khoa học Công nghệ Việt Nam để chế tạo van cầu phục vụ cho ngành giấy Trịnh Khắc Nghiêm Đề tài cấp Bộ B99-01-33
10 1999 Nghiên cứu khả năng của ứng dụng phủ PVD dùng cắt thép cacbon trung bình trên máy vạn năng ThS. Phan Quang Thế Đề tài cấp Bộ B99-01-34
11 1999 Ứng dụng công nghệ Intranet/Internet phục vụ đào tạo NCKH-HTQT của trường đại học kỹ thuật công nghiệp Phạm Việt Bình Đề tài cấp Bộ B99-01-36
12 1999 Nghiên cứu ứng dụng bộ vi điều khiển Intel 80CXX trong diều khiển cân bằng định lượng Nguyễn Thị Hồng Vân Đề tài cấp Bộ B99-01-37
13 1999 Tìm hiểu mạng noron nhân tạo và ứng dụng vào các bài toán đo lường ThS. Nguyễn Mạnh Tùng Đề tài cấp Bộ B99-01-38
14 1999 Ứng dụng máy tính để khảo sát và nâng cao chất lượng hệ thống động cơ phi tuyến ThS. Nguyễn Thị Kim Cúc Đề tài cấp Cơ sở
15 1998 Hoàn chỉnh các cấp đào tạo trong trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp nhằm đáp ứng sự nghiệp đào tạo nhân lực khoa học kỹ thuật cho các tỉnh trung du và miền núi phía bắc TS. Võ Quang Lạp Đề tài cấp Bộ B98-01-19TĐ
16 1998 Xác định cấu trúc tối ưu của Modul công nghệ mềm trong hệ thống sản xuất tự động linh hoạt trên cơ sở tích hợp CAD/CAM ThS. Vũ Đình Trung Đề tài cấp Bộ B98-01-21TĐ
17 1998 Nghiên cứu thiết kế Modul cơ sở ghép phối với máy tính để điều khiển nâng hạ lò hồ quang ThS. Lại Khắc Lãi Đề tài cấp Bộ B98-01-22TĐ
18 1998 Nghiên cứu hệ thống truyền động nghịch lưu dòng điện chuyển mạch tự nhiên-động cơ đồng bộ ThS. Trần Xuân Minh Đề tài cấp Bộ B98-01-22
19 1998 Điều khiển tối ưu quá trình gia nhiệt ThS. Nguyễn Hữu Công Đề tài cấp Bộ B98-01-23
20 1998 Tối ưu hóa và tự động hóa thiết kế động cơ-hộp giảm tốc ThS. Nguyễn Văn Dự Đề tài cấp Bộ B98-01-26
21 1998 Nghiên cứu phương pháp điều khiển động cơ KĐB Roto lồng sóc theo vector dùng mô hình gián đoạn ThS. Nguyễn Ngọc Kiên Đề tài cấp Bộ B98-01-27
22 1998 Ứng dụng PLC cho truyền động máy cắt bay phục vụ cho công nghệ cán thép ThS. Đào Thanh Đề tài cấp Bộ B98-01-28
23 1997 Xác định thông số công nghệ cơ bản của modul công nghệ mềm trong hệ thống sản xuất tự động linh hoạt trên cơ sở tích hợp CAD/CAM PTS. Nguyễn Đăng Bình Đề tài cấp Bộ B97-01-09-TĐ
24 1997 Ứng dụng CAD tự động hóa thiết kế hệ thống dẫn động cơ khí ThS. Vũ Ngọc Pi Đề tài cấp Bộ B97-01-12
25 1997 Nghiên cứu tự đọng hóa cân bằng định lượng trong sản xuất xi măng PTS. Lê Xuân Rao Đề tài cấp Bộ B97-01-13
26 1997 Nghiên cứu hệ thống nghịch lưu áp ba pha điều chỉnh tốc độ động cơ xoay chiều với các phần tử mạch động lực dùng Transitor theo phương pháp modun mở rộng Ths. Nguyễn Văn Vỵ Đề tài cấp Bộ B97-01-15
27 1997 Nghiên cứu khả thi phát triển lưới điện và điện khí hóa các xã thuộc khu vực trung du và miền núi phía Bắc PTS. Phạm Duy Tân Đề tài cấp Bộ B97-01-16
28 1997 Nghiên cứu ứng dụng máy tính và thiết bị ghép nối để điều khiển một số hệ thống truyền động điện ThS. Bùi Chính Minh Đề tài cấp Bộ B97-01-17
29 1997 Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong sản xuất rượu hoa quả Hoàng trọng Ngâm Đề tài cấp Cơ sở
30 1996 Nghiên cứu hệ thống truyền động xung áp động cơ một chiều và hãm có trả năng lượng về nguồn TS. Lê Xuân Rao Đề tài cấp Bộ B96-01-02TĐ