Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học

STT Thời gian bắt đầu Tên chương trình,đề tài Chủ nhiệm Cấp quản lý đề tài Mã số #
1 2020 Đánh giá thực trạng và nguyên nhân gia tăng số lượng thanh thiếu niên sử dụng ma túy tổng hợp trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2016-2020 ThS. Dương Thị Thuỳ Linh Đề tài cấp Cơ sở T2020-B50
2 2020 Phân tích các nhân tố tác động đến quyết định áp dụng phương pháp kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất thép thuộc Khu Công nghiệp Gang Thép – Thái Nguyên ThS. Nguyễn Thị Kim Huyền Đề tài cấp Cơ sở T2020-B51
3 2020 Giải pháp hoàn thiện pháp luật đất đai đối với doanh nghiệp tại Việt Nam ThS. Ngô Thị Hồng Ánh Đề tài cấp Cơ sở T2020-B52
4 2020 Đánh giá tác động của chính sách năng lượng đến chiến lược phát triển doanh nghiệp công nghiệp tại Tỉnh Thái Nguyên ThS. Đặng Ngọc Huyền Trang Đề tài cấp Cơ sở T2020-B53
5 2020 Phát triển và kiểm định thang đo trải nghiệm du lịch đáng nhớ của khách du lịch nội địa đến với các khu du lịch cộng đồng ở huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. ThS. Trần Thị Thu Huyền Đề tài cấp Cơ sở T2020-B54
6 2020 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngành lúa gạo Việt Nam. ThS. Phan Thị Thanh Tâm Đề tài cấp Cơ sở T2020-B55
7 2020 Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Quân đội (MB Bank) ThS. Nguyễn Thị Hồng Đề tài cấp Cơ sở T2020-B56
8 2020 Nghiên cứu chế độ xung tối ưu khi xung bề mặt trụ thép không gỉ bằng điện cực đồng. ThS. Trần Thanh Hoàng Đề tài cấp Cơ sở T2020-57
9 2020 Nghiên cứu xác định chế độ cắt và nồng độ hạt tối ưu trong MQCL sử dụng dung dịch hybrid nano Al2O3/MoS2 khi phay thép Hardox ThS. Trần Quyết Chiến Đề tài cấp Cơ sở T2020-58
10 2020 Mô hình hóa và điều khiển tay máy Robot. TS. Đặng Danh Hoằng Đề tài cấp Cơ sở T2020-B59
11 2020 Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến sức bền mỏi của vật liệu TS. Đỗ Tiến Dũng Đề tài cấp Cơ sở T2020-B60
12 2020 Mô hình hóa và phân tích hệ thống thủy lực trên các thiết bị di chuyển ThS. Vũ Thị Hiền Đề tài cấp Cơ sở T2020-B61
13 2020 Nghiên cứu nâng cao hiệu quả hệ thống thủy khí trên máy xây dựng PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn Đề tài cấp Cơ sở T2020-B62
14 2020 Tối ưu và điều khiển hệ thống đệm cách động cơ đốt trong trên ô tô ThS. Hoàng Anh Tấn Đề tài cấp Cơ sở T2020-B63
15 2020 Nghiên cứu nâng cao hiệu quả đệm cách dao động cabin máy xây dựng ThS. Cảnh Chí Huân Đề tài cấp Cơ sở T2020-B64
16 2020 Phân tích và điều khiển dao động của xe tải hạng nặng ThS. Bùi Văn Cường Đề tài cấp Cơ sở T2020-B65
17 2020 Phân tích nhiệt và truyền nhiệt của cơ cấu phanh ô tô ThS. Đỗ Văn Quân Đề tài cấp Cơ sở T2020-B66
18 2020 Nghiên cứu nâng cao hiệu quả hệ thống treo thủy khí ThS.Lê Xuân Long Đề tài cấp Cơ sở T2020-B67
19 2020 Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật nhằm giảm ô nhiễm không khí từ các phương tiện giao thông. ThS. Nguyễn Thị Thu Phương Đề tài cấp Cơ sở T2020-B68
20 2020 Nghiên cứu truyền nhiệt trong ly hợp ô tô ThS. Vũ Văn Hải Đề tài cấp Cơ sở T2020-B69
21 2020 Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện khai thác đến khả năng làm việc của pin lithium sử dụng trên xe điện và hybrid Nguyễn Khắc Tuân Đề tài cấp Cơ sở T2020-B70
22 2020 Tối ưu hóa quá trình mài lỗ với hàm mục tiêu thời gian gia công TS. Lê Xuân Hưng Đề tài cấp Cơ sở T2020-B71
23 2020 Nghiên cứu, ứng dụng một số cấu trúc mạng nơron để nhận dạng mô hình hộp đen đối tượng hai cánh quạt nhiều đầu vào nhiều đầu ra (Twin Rotor MIMO system -TRMS) TS. Nguyễn Thị Mai Hương Đề tài cấp Cơ sở T2020-B72
24 2020 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị hàn ống bán tự động TS. Trương Thị Thu Hương Đề tài cấp Cơ sở T2020-B73
25 2020 Động lực học và điều khiển Robot song song. PGS.TS. Trần Xuân Minh Đề tài cấp Cơ sở T2020-B74
26 2020 Xây dựng mô hình toán khảo sát trạng thái nạp của pin Lithium sử dụng bộ lọc Kalman. TS. Lê Thị Quỳnh Trang Đề tài cấp Cơ sở T2020-B75
27 2020 Nghiên cứu nâng cao chất lượng điện năng của nguồn điện từ năng lượng tái tạo ThS. Lại Thị Thanh Hoa Đề tài cấp Cơ sở T2020-B76
28 2020 Điều khiển hệ truyền động sử dụng động cơ đồng bộ từ thông dọc trục. ThS. Dương Quốc Tuấn Đề tài cấp Cơ sở T2020-B77
29 2020 Tối ưu hóa quá trình làm sạch bằng phun cát/bi PGS.TS. Vũ Ngọc Pi Đề tài cấp Cơ sở T2020-B78
30 2020 Nghiên cứu mòn của điện cực khi xung bề mặt trụ thép 9XC với điện cực graphite. TS. Đỗ Thị Tám Đề tài cấp Cơ sở T2020-B79