Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học

STT Thời gian bắt đầu Tên chương trình,đề tài Chủ nhiệm Cấp quản lý đề tài Mã số #
1 2020 Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ truyền nhận dữ liệu sử dụng kỹ thuật PLC (Power Line Communication) Triệu Văn Toàn MSSV: K185520216277 Đề tài sinh viên SV2020-61
2 2020 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thu thập thông số mạch điện 03 pha truyền thông internet Đàm Hải Long MSSV: K185520216198 Đề tài sinh viên SV2020-62
3 2020 Thiết kế điều khiển ổn định hệ xe con lắc ngược hai thanh nối Nguyễn Kim Tập MSSV: K185520216100 Đề tài sinh viên SV2020-63
4 2020 Nghiên cứu hệ thống chuyển mạch tái cấu trúc PIN mặt trời nhằm sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng Nguyễn Thị Hồng Nhung MSSV: K185520207029 Đề tài sinh viên SV2020-64
5 2020 Nghiên cứu phần mềm Drivingtest để ứng dụng vào quá trình tối ưu mạng thông tin di động Nguyễn Thế Hưng MSSV: K185520207073 Đề tài sinh viên SV2020-65
6 2020 Nghiên cứu, thiết kế hệ thống thu thập thông tin các thông số môi trường nước ứng dụng trong nuôi thủy sản Nguyễn Thị Thanh Thủy MSSV: K185520207067 Đề tài sinh viên SV2020-66
7 2020 Nghiên cứu các chuẩn truyền dẫn vô tuyến trong hệ thống truyền hình số mặt đất DVT-T2 Lại Vi Hưng MSSV: K175520207012 Đề tài sinh viên SV2020-67
8 2020 Nghiên cứu các kỹ thuật xáo trộn khối (Block Interleaving) và mô phỏng bằng matlab cho hệ thống viễn thông Nguyễn Thành Nam MSSV: K185520207027 Đề tài sinh viên SV2020-68
9 2020 Nghiên cứu các kỹ thuật xáo trộn xoắn (Convolution Interleaving) và mô phỏng bằng matlab cho hệ thống viễn thông Nguyễn Song Hào MSSV: K185520207058 Đề tài sinh viên SV2020-69
10 2020 Giải pháp nâng cao chất lượng trong việc xây dựng video sử dụng các phần mềm chuyên dụng Nguyễn Thị Trang Nhung MSSV: K175520207047 Đề tài sinh viên SV2020-70
11 2020 Nghiên cứu bài toán quy hoạch mạng viễn thông sử dụng phần mềm ArcGIS Ngô Thị Loan MSSV: K175520207038 Đề tài sinh viên SV2020-71
12 2020 Nghiên cứu các giao thức định tuyến bản tin Broadcast và Multicast trong dịch vụ truyền hình qua Internet IPTV Hoàng Thị Thùy MSSV: K175520207026 Đề tài sinh viên SV2020-72
13 2020 Nghiên cứu, thiết kế ứng dụng điện trường cao áp trong hệ thống lọc khói bếp ăn công nghiệp Bế Viết Mạnh MSSV: K175520207016 Đề tài sinh viên SV2020-73
14 2020 Xây dựng thiết bị smarthome sử dụng giao thức MQTT Trần Việt Dũng MSSV: K185520216125 Đề tài sinh viên SV2020-74
15 2020 Nâng cấp bàn thí nghiệm điều khiển quá trình nhiệt CRT Nguyễn Đăng Công (Lớp: K52DDK) Đề tài sinh viên SV2020-75
16 2020 Tính toán, thiết kế Mô hình máy tiện mini phục vụ công tác thực hành, thí nghiệm và học tập Vương Công Minh; K175510202006 Đề tài sinh viên SV2020-76
17 2020 Tính toán, thiết kế, giải mã và chế tạo máy in 3D phục vụ công tác thực hành, thí nghiệm và học tập Lê Văn Quân; K185510202013 Đề tài sinh viên SV2020-77
18 2020 Tính toán, thiết kế máy khoan cải tiến có khả năng mở rộng tầm với phục vụ công tác thực hành, thí nghiệm và học tập Vũ Xuân Hậu; K175510202003 SV2020-78
19 2020 Nghiên cứu, giải mã và thiết kế hệ thống mạ phủ kim loại trên bề mặt các chi tiết máy phục vụ công tác thực hành, thí nghiệm và học tập Nguyễn Văn Cường; K185510202010 SV2020-79
20 2020 Thiết kế Kit Adruno với các chuẩn giao tiếp cơ bản Đặng Đức Bảo K185510301004 SV2020-80
21 2020 Thiết kế Kit Adruno với các Module hiển thị Phạm Minh Hằng K185510301010 SV2020-81
22 2020 Thay thế hệ phi tuyến SISO bằng mạng Nơ ron nhân tạo Nịnh Phương Lan K185510301019 SV2020-82
23 2020 Nghiên cứu hệ điều hành thời gian thực (FreeRTOS) cho vi điều khiển stm32 Nguyễn Văn Hải, MSSV: K175905228004 Đề tài sinh viên SV2020-83
24 2020 Thiết kế module PLC dùng vi xử lý Phạm Bá Cương, MSSV: K165905228035 Đề tài sinh viên SV2020-84
25 2020 Nghiên cứu, thiết kế mạng cảm biến zigbee Nguyễn Thế Đức, MSSV: K165905228005 Đề tài sinh viên SV2020-85
26 2020 “Thực trạng và giải pháp thu hút sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện cho sinh viên trường Đại học KTCN” Nguyễn Thành Nam - MSSV: K195520216035 Đề tài sinh viên SV2020-83
27 2020 Khảo sát và xây dựng bài thí nghiệm "Sự hòa tan, hiệu ứng nhiệt của quá trình hòa tan" Nguyễn Trung Đức; MSSV: K195520103117 Đề tài sinh viên SV2020-84
28 2020 Sử dụng phần mềm Autodesk Inventor cho mô phỏng động học, động lực học cơ cấu phẳng Hoàng Quang Ninh K175520103032 Nguyễn Tiến Lâm K175520103022 Đề tài sinh viên SV2020-88
29 2020 Nghiên cứu gia cường kết cấu bê tông cốt thép bằng tấm Composite Hoàng Mai Hương MSSV: K175580201008 Đề tài sinh viên SV2020-89
30 2020 Nghiên cứu ứng xử của khung phẳng bê tông cốt thép có tường xây chèn Nguyễn Thị Thùy Linh MSSV: K175580201009 Đề tài sinh viên SV2020-90