Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học

STT Thời gian bắt đầu Tên chương trình,đề tài Chủ nhiệm Cấp quản lý đề tài Mã số #
1 2019 Nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn Mỹ ASCE 7-10 trong tính toán tải trọng gió tác dụng lên khung thép tiền chế. Nguyễn Hữu Phong, K155580201027 Đề tài sinh viên XD-MT
2 2019 Nghiên cứu Ảnh hưởng của dầm chuyển đối với sự làm việc của hệ kết cấu nhà cao tầng Dương Văn Kiên , K155580201028 Đề tài sinh viên XD-MT
3 2019 Nghiên cứu thiết kế nhà ở nông thôn vùng đồng bằng Bắc Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu Nguyễn Thị Thùy Linh, K175580201009 Đề tài sinh viên XD-MT
4 2019 Nghiên cứu cải tạo, nâng cấp các Nhà lớp học – Trường Đại học kỹ công nghiệp theo chuẩn công trình xanh Việt Nam Đồng Văn Thái , K155580201012 Đề tài sinh viên XD-MT
5 2019 Nghiên cứu mô phỏng hệ thống treo điều khiển tích cực trên mô hình 1/2 Nguyễn Công Hồng, MSSV: K175510205020 Đề tài sinh viên Ôtô&MĐL
6 2019 Nghiên cứu nâng cao hiệu quả làm việc của trung tâm thực hành thí nghiệm ô tô theo hướng tự chủ Lê Thông Cẩn, MSSV: K175510205003 Đề tài sinh viên Ôtô&MĐL
7 2019 Nghiên cứu và mô phỏng hệ thống phanh xe du lịch Vũ Mạnh Cường, MSSV: K175510205005 Đề tài sinh viên Ôtô&MĐL
8 2019 Tính toán và mô phỏng hệ thống thủy lực máy xúc 1 gầu Lê Duy Hiệp, MSSV: K175510205069 Đề tài sinh viên Ôtô&MĐL
9 2019 Phân tích đặc tính của bơm thủy lực và ứng dụng Đinh Minh Hoàng, MSSV: K175510205070 Đề tài sinh viên Ôtô&MĐL
10 2019 Nghiên cứu khí động lực học của ô tô Nguyễn Huy Hoàng, MSSV: K175510205071 Đề tài sinh viên Ôtô&MĐL
11 2019 Nghiên cứu chu trình nhiệt động lực học và ứng dụng Nguyễn Viết Hội, MSSV: K175510205073 Đề tài sinh viên Ôtô&MĐL
12 2019 Ứng dụng phần mềm Matlab giải một số bài toán truyền nhiệt Lưu Văn Hùng, MSSV: K175510205112 Đề tài sinh viên Ôtô&MĐL
13 2019 Ứng dụng phần mềm Ansys để một số bải toán về truyền nhiệt. An Tiến Đạt, MSSV: K175510205006 Đề tài sinh viên Ôtô&MĐL
14 2019 Nghiên cứu nâng cao độ êm dịu chyển động xe du lịch sử dụng hệ thống treo bán tích cực Lưu Tuấn Anh, MSSV:K175510205002 Đề tài sinh viên Ôtô&MĐL
15 2019 Ứng dụng lý thuyết điều khiển thông minh mạng nơron thích nghi mờ (ANFIS) cho hệ thống treo trên ô tô Nguyễn Đức Duy, MSSV: K175510205012 Đề tài sinh viên Ôtô&MĐL
16 2019 Phân tích ảnh hưởng của thông số thiết kế đệm cách dao động cabin đến độ êm dịu người điều khiển xe lu rung bánh đơn. Nguyễn Đức Chung, MSSV: K165510205007 Đề tài sinh viên Ôtô&MĐL
17 2019 Nghiên cứu nâng cao khả năng động lực học của xe tải có trang bị hộp số thủy cơ Nguyễn Thiên Pháp, MSSV: K165510205045 Đề tài sinh viên Ôtô&MĐL
18 2019 Nghiên cứu ảnh hưởng của tần số rung bánh lu đến hiệu quả nén mặt nền đường Nguyễn Đức Thiện, MSSV: K165510205055 Đề tài sinh viên Ôtô&MĐL
19 2019 Phân tích và đánh giá hiệu quả hệ thống treo thủy khí trang bị trên các loại xe hạng nặng. Nguyễn Ngọc Minh, MSSV: K165510205037 Đề tài sinh viên Ôtô&MĐL
20 2019 Thiết kế Module giám sát, bảo vệ dòng áp 3 pha cho tủ phân phối điện trong nhà máy Đồng Thị Thảo, MSSV: K145905228011 Đề tài sinh viên Quốc tế
21 2019 Thiết kế bộ thu thập dữ liệu thông qua truyền thông không dây Vũ Thanh Hải, MSSV: K165905228007 Đề tài sinh viên Quốc tế
22 2019 Mô hình thống kê về kiểm định vai trò của truyền thông trong công tác tuyển sinh của trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên Đặng Thị Thùy Dương, MSSV: K165905218006 Đề tài sinh viên Quốc tế
23 2019 Mô hình thống kê về mối liên hệ giữa thời gian biểu sinh hoạt và việc thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện của sinh viên trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên Nguyễn Ngọc Thiệu, MSSV: K165905218017 Đề tài sinh viên Quốc tế
24 2019 Thiết kế hình học trực quan và tính toán các đại lượng cho các đối tượng hình học trong không gian 2 và 3 chiều bằng cách sử dụng các phương trình tham số Nguyễn Thị Thu Hiền, MSSV: K175905218006 Đề tài sinh viên Quốc tế
25 2019 Thiết kế và chế tạo cốc đựng bút lưu niệm của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên trên máy máy in 3D Nguyễn Văn Công, MSSV: K155520103148 Đề tài sinh viên Quốc tế
26 2019 Thiết kế và chế tạo khớp Persian trên máy in 3D Đoàn Văn Duy MSSV: K155580201006 Đề tài sinh viên Quốc tế
27 2019 Nghiên cứu bộ điều khiển học lặp và ứng dụng Hứu Trịnh Hoàng, MSSV: K155905228016 Đề tài sinh viên Quốc tế
28 2019 Nghiên cứu về bộ điều khiển dự báo dựa trên mô hình và áp dụng vào bài toán điều khiển xe lái bám theo quỹ đạo cho trước Nguyễn Trọng Dương, MSSV: K155520201074 Đề tài sinh viên Quốc tế
29 2019 Nghiên cứu về bộ điều khiển tối ưu LQG và áp dụng vào điều khiển cân bằng mô hìđnh “xe đẩy và con lắc ngược” Phạm Trung Đoàn, MSSV: K155905228008 Đề tài sinh viên Quốc tế
30 2019 Nghiên cứu thiết kế hệ thống mạch điện tử sử dụng họ vi xử lý STM32 thu thập thông số môi trường Hoàng Tiến Tuấn, MSSV K145520114113 Đề tài sinh viên Quốc tế