• Thiết kế, xây dựng rơ le kỹ thuật số bảo vệ điện áp giảm thấp có kết nối với máy tính PC phục vụ công tác giảng dạy và học tập tại Khoa Điện, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

  • Chủ nhiệm
    : Lôi Thị Hoa K185520216075
  • Cấp quản lý đề tài
    :
  • Năm bắt đầu
    : 2020

Tóm tắt

SV2020-26

Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học khác