Sách đã xuất bản

Cập nhật lúc: 15:20 ngày 29/10/2013 | Lượt xem: 2743

STT

NHAN ĐỀ

TÁC GIẢ

THÔNG TIN XUẤT BẢN

NĂM XUẤT BẢN

1

Advanced Controllers for Electromechanical Motion Systems - Theory Design, and Applications

Nguyễn Duy Cương

Science and Technics Publishing House - 2014.
ISBN: 978-604-67-0288-7

2014

2

Kỹ thuật đo lường và truyền thông trong công nghiệp

Nguyễn Văn Chí

NXB Khoa học kỹ thuật, 2013

2013

3

Kĩ thuật đo đếm điện năng

PGS.TS. Nguyễn Hữu Công; PGS.TS. Nguyễn Đình Mãn; ThS. Phương Huy; ThS. Ngô Phương Thanh

Đại học Thái Ngyên, 2013

2013

4

Amélioration de la qualité d'une cellule photovoltaïque organique

Nguyễn Đức Tường

Presses Académiques Francophones, 2013

2013

5

Quy hoạch thực nghiệm trong kỹ thuật

Nguyễn Văn Dự, Nguyễn Đăng Bình

NXB Khoa học kỹ thuật, 2011

2011

6

Giáo trình tổng hợp hệ điện cơ

Trần Xuân Minh

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2011

2011

7

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Nguyễn Đăng Bình, Nguyễn Văn Dự

NXB Khoa học kỹ thuật, 2010

2010

8

Lịch sử Đảng bộ huyện Văn Chấn tập I

PGS, TS Ngô Ngọc Thắng, TS Nguyễn Ngọc Hà,T THS Nguyễn Việt Phương, CN Trần Thế Đức, Phạm Đức Hảo,Hoàng Lộc Nhung, Đào Tiến Lộc, CN Lê Tuấn Vinh, CN Nguyễn Thị Vân Anh

Sở thông tin và truyền thông tỉnh Yên Bái, 2010

2010

9

Kỹ thuật đo lường

TS. Ngô Cường; PGS.TS. Nguyễn Hữu Công; TS. Nguyễn Đình Mãn; KS. Ngô Phương Thanh

Đại học Thái Ngyên, 2010

2010

10

Giáo trình xã hội học đại cương

Lê Thanh Liêm

NXB Khoa học kỹ thuật, 2010

2010

11

Giáo trình toán học cao cấp phép tính giải tích một biến số

Ôn Ngũ Minh

NXB Khoa học kỹ thuật, 2010

2010

12

Giáo trình máy nâng chuyển

Hồ Ký Thanh, Trần Thế Quang

NXB Khoa học kỹ thuật, 2010

2010

13

Giáo trình kỹ thuật nhiệt

Đỗ Văn Quân, Lê Văn Trang, Vũ Văn Hải

NXB Khoa học kỹ thuật, 2010

2010

14

Giáo trình hệ vi điều khiển

Võ Quang Vinh, Dương Quốc Hưng

NXB Khoa học kỹ thuật, 2010

2010

15

Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Nguyễn Thị Hương

NXB Khoa học kỹ thuật, 2010

2010

16

Xã hội học đại cương

Lê Thanh Liêm

NXB Quốc Gia, 2009

2009

17

Nhà máy điện

Ngô Đức Minh, Vũ Văn Thắng, Nguyễn Đức Tường

NXB Khoa học kỹ thuật, 2009

2009

18

Kế toán tài chính - Bài tập và lời giải

Đoàn Quang Thiệu

NXB Đại học Thái Nguyên, năm 2009

2009

19

Giáo trình Toán 2 ( Phép tính giải tích một biến số)

Ôn Ngũ Minh

NXB Khoa học kỹ thuật, 2009

2009

20

Giáo trình Toán 1 ( Đại số tuyến tính và hình học giải tích)

Ôn Ngũ Minh

NXB Khoa học kỹ thuật, 2009

2009

21

Giáo trình cơ sở lý thuyết mạch T2

Lại Khắc Lãi

Đại học Thái Nguyên, 2009

2009

22

Giáo trình cơ sở lý thuyết mạch T1

Lại Khắc Lãi

Đại học Thái Nguyên, 2009

2009

23

Giao tiếp sư phạm

Lê Thanh Liêm

NXB Quốc Gia, 2009

2009

24

Đôi điều nên biết

Lê Thanh Liêm

NXB văn hóa dân tộc, 2009

2009

25

Control of Ships and Underwater vehicles

Đỗ Khắc Đức

Springer, 2009 (in press).

2009

26

Các phương pháp gia công tiên tiến

Nguyễn Quốc Tuấn, Vũ Ngọc Pi, Nguyễn Văn Hùng

NXB Khoa học kỹ thuật, 2009

2009

27

Performance Enhancement of Abrasive Waterjet Cutting

Vũ Ngọc Pi

Delft University of Technology, The Netherlands, ISBN: 978-90-9023096-2

 2008

28

Robot công nghiệp

Trịnh Quang Vinh, Nguyễn Đăng Bình, Phạm Thành Long

NXB Khoa học kỹ thuật, 2008

2008

29

Giáo trình Nguyên lý kế toán

Đoàn Quang Thiệu

NXB Tài chính Hà Nội, năm 2008

2008

30

Giáo trình kỹ thuật đo lường

Nguyễn Hữu Công

NXB Khoa học kỹ thuật, 2008

2008

31

Cơ sở tính toán động lực dòng chảy sử dụng hệ lưới cong có cấu trúc

Nguyễn Văn Tuấn

Đại học quốc gia HN, 2008

2008

32

Advanced Controllers for Electromechanical Motion Systems

Nguyễn Duy Cương

University of Twente, Enschede, The Netherlands, ISBN: 978-90-365-2654-8, 2008

2008

33

Tự rung và mất ổn định của quá trình cắt kim loại

Nguyễn Đăng Bình, Dương Phúc Tý

NXB Khoa học kỹ thuật, 2007

2007

34

Tự động hóa thiết kế qui trình công nghệ

Nguyễn Đăng Bình, Nguyễn Phú Hoa

Giáo dục, 2007

2007

35

Thiết bị cơ khí xưởng luyện thép lò điện

Dương Phúc Tý

NXB Khoa học kỹ thuật, 2007

2007

36

Sự ngu ngốc không cùng của tôi

Lê Thanh Liêm

NXB văn hóa dân tộc, 2007

2007

37

Phương pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp

Dương Phúc Tý

Khoa học kỹ thuật, 2007

2007

38

Kỹ thuật đo lường

Nguyễn Hữu Công

Đại học quốc gia HN, 2007

2007

39

Hệ mờ và nơron trong kỹ thuật điều khiển

Nguyễn Như Hiển, Lại Khắc Lãi

Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2007

2007

40

Giáo trình thiết bị cơ khí xưởng luyện thép lò điện

Dương Phúc Tý

NXB Khoa học kỹ thuật, 2007

2007

41

Giáo trình điều khiển số

Lại Khắc Lãi

NXB Khoa học kỹ thuật, 2007

2007

42

Formation Control of Mobile Robots

Đỗ Khắc Đức

(Monograph), Science and Technics Publishing House, 196 pages, 2007, Hanoi

2007

43

Điều khiển số

Nguyễn Như Hiển

NXB Khoa học kỹ thuật, 2007

2007

44

Điều khiển logic và PLC

Nguyễn Như Hiển, Nguyễn Mạnh Tùng

Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2007

2007

45

Cơ học ứng dụng

Vũ Quý Đạc

NXB Khoa học kỹ thuật, 2007

2007

46

Phương pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp

Dương Phúc Tý

Đại học quốc gia HN, 2006

2006

47

Ma sát, mòn và bôi trơn trong kỹ thuật

Nguyễn Đăng Bình, Phan Quang Thế

NXB Khoa học kỹ thuật, 2006

2006

48

Giáo trình Kế toán Hành chính sự nghiệp

Đoàn Quang Thiệu

NXB Nông nghiệp Hà Nội, năm 2004

2004

49

Hàn và cắt kim loại

Nguyễn Đăng Bình

Xuất bản lần thứ nhất năm 1997-In tại xưởng in Trường; Tái bản năm 2002-In tại Xí nghiệp in Bắc Thái (nộp lưu chuyển tháng 1/2002)

2002

50

Lý thuyết trường lượng tử

Phạm Duy Lác

NXB Giáo dục – 2000

2000

51

Vật lý đại cương phần Cơ – nhiệt

Phạm Duy Lác

NXB Giáo dục – 1998

1998