LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Trần Minh Đức
 • Họ và tên
  : Trần Minh Đức
 • Chức vụ
  : Phó Hiệu trưởng, Viện trưởng Viện NC và PTCNC về KTCN
 • Học hàm, học vị
  : Tiến sỹ
 • Điện thoại
 • Email
 • Bộ môn
  :
 • Đơn vị
  : Phòng Đào tạo,Bộ môn: Chế tạo máy,Ban Giám Hiệu

Lĩnh vực quan tâm

Công nghệ chế tạo máy

II. GIỚI THIỆU

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Thời gian Tên dự án Chủ nhiệm Đối tác Tóm tắt
2008 Từ năm 1990 đến nay, đã thực hiện rất nhiều các hợp đồng sản xuất và chuyển giao công nghệ các sản phẩm phục vụ ngành Dược, ngành Đường sắt v.v. với doanh thu hàng tỷ VNĐ mỗi năm Chủ nhiệm Cty Cổ phần Dược phẩm Hậu Giang, Cty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây, XN Đầu máy Vinh