Tự đánh giá

Quyết định vv thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ điện theo chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của AUN-QA, phiên bản 4.0

Trình duyệt không hỗ trợ xem file pdf.

1970_20220720084658766760.pdf (TẢI FILE).