Quyết định vv công bố Sứ mạng - Tầm nhìn - Giá trị văn hóa của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp