Quyết định V/v ban hành danh mục ngành, chuyên ngành tốt nghiệp đại học, thạc sĩ đúng/phù hợp, ngành gần hoặc ngành khác với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ