Phân kỳ CTĐT chuyên ngành Kỹ thuật Điện

Cập nhật lúc: 10:37 ngày 06/01/2013 | Lượt xem: 1969

Kế hoạch đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật điện

HỌC KỲ 1

TT

số HP

Tên học phần

Số TC

Ghi chú

1

BAS114

Những nguyên bản của chủ nghĩa MácLênin (HP 1)

2

 

2

BAS109

Giải tích 1

4

 

3

MEC201

Đại cương về kỹ thuật                       (Engineering solutions)

3

 

4

BAS102

Giáo dục thể chất 1

 

 

5

BAS111

Vật 1

3

 

6

 

Tự chọn VH-XH-MT                             (chọn 1 trong 2 học phần)

2

 

6.1

FIM101

Môi trường Con người

(2) 

 

6.2

PED101

Logic

(2)

 

 

 

Tổng

14

 

HỌC KỲ 2

TT

số HP

Tên học phần

Số TC

Ghi chú

1

BAS113

Những nguyên bản của chủ nghĩa MácLênin (HP 2)

3

 

2

BAS108

Đại số tuyến tính

3

 

3

ENG103

Elementary

3

 

4

BAS103

Giáo dục thể chất 2

 

 

5

BAS104

Hóa đại cương

3

TN

6

BAS112

Vật 2

3

TN

 

 

Tổng

15

 

HỌC KỲ 3

TT

số HP

Tên học phần

Số TC

Ghi chú

1

BAS110

tưởng Hồ Chí Minh

2

 

2

BAS205

Giải tích 2

4

 

3

TEE203

Lập trình trong kỹ thuật

3

TH

4

 

Giáo dục quốc phòng

 

5 tuần

5

BAS206

Giáo dục thể chất 3

 

 

6

MEC202

Các quá trình gia công                    (Manufacturing processes)

3

 

 

 

Tổng

12

 

HỌC KỲ 4

TT

số HP

Tên học phần

Số TC

Ghi chú

1

BAS101

Đường lối cách mạng của ĐCSVN

3

 

2

 FIM207

Pháp luật đại cương

2

 

3

BAS401

học Chất lỏng                  

3

TN

4

ENG202

Pre-Intermediate 2

3

 

5

MEC204 

kỹ thuật 1

3

 

6

MEC101

Vẽ kỹ thuật

3

 

 

 

Tổng

17

 

HỌC KỲ 5

TT

số HP

Tên học phần

Số TC

Ghi chú

1

MEC320

Các hệ thống khí

2

 

2

TEE303

Kỹ thuật điện tử tương tự

3

TN

3

ELE201

sở thuyết mạch điện 1

3

TN

4

ELE309

Vật liệu điện

2

 

5

BAS301

Nhiệt Động lực học

3

 

6

WSH304

Thực tập công nghệ Điện - Điện tử

2

3 tuần

 

 

Tổng

15

 

HỌC KỲ 6

TT

số HP

Tên học phần

Số TC

Ghi chú

1

ELE308

thuyết điều khiển tự động

4

 

2

TEE311

Kỹ thuật điện tử số

3

TN

3

ELE302

sở thuyết mạch điện 2

3

TN

4

ELE304

Máy điện

4

TN

5

ELE303

sở thuyết trường điện từ

2

 

6

TEE301

Kỹ thuật đo lường 1

2

TH

7

ENG301

Intermediate 1

3

 

 

 

Tổng

21

 

HỌC KỲ 7

TT

số HP

Tên học phần

Số TC

Ghi chú

1

ELE402

Điện tử công suất

3

TN

2

ELE310

Khí cụ điện

2

TN

3

ELE401

sở Truyền động điện

3

TN

4

ELE414

Hệ thống cung cấp điện

4

TH

5

ELE411

Đồ án môn học điện tử công suất

1

 

6

 

Tự chọn kỹ thuật 1                            (Chọn 2 trong  4 HP)

4

 

6.1

ELE426

Điều khiển quá trình

(2)

 

6.2

 ELE427

Truyền động thuỷ lực khí nén

(2)

 

6.3

ELE520

Trang bị điện thiết bị y tế

(2)

 

6.4

 ELE428

Lôgic mờ ứng dụng

(2)

 

 

 

Tổng

13 (17)

 

HỌC KỲ 8

TT

số HP

Tên học phần

Số TC

Ghi chú

1

TEE408

Vi xử – Vi điều khiển

3

TH

2

TEE424

Đo lường TT công nghiệp

3

TN

3

ELE429

Điện dân dụng

3

 

4

 

Tự chọn kỹ thuật 1                              (Chọn 2trong  4 HP)

4

 

4.1

ELE426

Điều khiển quá trình

(2)

 

4.2

 ELE427

Truyền động thuỷ lực khí nén

(2)

 

4.3

ELE520

Trang bị điện thiết bị y tế

(2)

 

4.4

 ELE428

Lôgic mờ ứng dụng

(2)

 

5

ELE430

Đồ án Điện dân dụng

1

 

6

WSH416

Thực tập công nhân ĐiệnĐiện tử

3

4,5 tuần

 

 

Tổng

13 (17)

 

HỌC KỲ 9

TT

số HP

Tên học phần

Số TC

Ghi chú

1

ELE525

Trang bị điện cho các máy công nghiệp

4

 

2

ELE565

phỏng thiết kế hệ thống

3

 

3

ELE530

Điều chỉnh tự động truyền động điện

3

 

4

ELE566

TBĐ ĐK TB điện lạnh

3

TH

6

FIM501

Quản trị doanh nghiệp CN

2

 

7

ELE567

Đồ án TBĐ ĐK TB điện lạnh

1

 

 

 

Tổng

16

 

HỌC KỲ 10

TT

số HP

Tên học phần

Số TC

Ghi chú

1

ELE568

Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật điện

5

 

2

ELE569

ĐATN chuyên ngành Kỹ thuật điện hoặc Tự chọn kỹ thuật 2                                     (chọn 3 trong 5 học phần)

7

 

2.1

 ELE570

CAD trong kỹ thuật điện nâng cao

(3)

 

2.2

 ELE571

Cảm biến cấu chấp hành

(3)

 

2.3

 ELE572

Trang bị điện nhà thông minh

(2)

 

2.4

 ELE573

Hệ thống điều khiển giám sát từ xa

(2)

 

2.5

ELE560

Điều khiển ghép nối máy tính

(3)

 

 

 

Tổng

12