BỘ MÔN TÀI CHÍNH

Khoa Kinh tế Công nghiệp

 
STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài
1 TS. Nguyễn Thị Thanh Hà 2003, ĐH Quốc Gia Hà Nội, Việt Nam 2008, ĐH Quốc Gia Hà Nội, Việt Nam TOEFL-ITP 500, Thành thạo tiếng Đức
2 ThS. Nguyễn Thị Hoàng Oanh 2004, ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Việt Nam 2011, ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Việt Nam Đang học NCS tại Đại học Quốc gia Chung Cheng, Đài Loan TOEFL-IBT 49; TOEFL-ITP 500
3 ThS. Phan Thị Thanh Tâm 2009, ĐH Kinh tế & QTKD - ĐH Thái Nguyên, Việt Nam 2012, ĐH Southern Luzon, Phillipines TOEFL ITP 500
4 CN. Phạm Việt Hương Trường Đại Học Thương Mại, Việt Nam