VĂN PHÒNG KHOA

Khoa Cơ khí

 
STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài
1 ThS. Nguyễn Phương Vân  ĐH KTCN Thái Nguyên ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 397
2 ThS. Nguyễn Thị Kim Chung 2005, Đại học dân lập Phương Đông, Việt Nam 2012, Đại học Sư phạm, Việt Nam TOEFL ITP 400