BỘ MÔN: CHẾ TẠO MÁY

Khoa Cơ khí

(Danh sách giảng viên của Bộ môn xếp thứ tự theo thông báo số 111/TB - ĐHKTCN ngày 06/06/2014)
 

I. Giảng viên cơ hữu và kiêm nhiệm công tác tại trường

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài
1 ThS. Vũ Như Nguyệt 2005, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2010, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 517 Tập huấn PPGD Đại học Bang New York UB-USA, 2 tháng, 2013
2 TS. Ngô Minh Tuấn Trưởng bộ môn 2007, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam 2011, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam TOEL ITP 500 Công ty KOSAKA SEIKI, OBU, AICHI , Nhật Bản (1 năm), 2009. Tập huấn PPGD Đại học Bang New York UB-USA, 2 tháng, 2013
3 PGS.GVC.TS. Hoàng Vị Thư ký Hội đồng trường 1985, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam 2003, Viện nghiên cứu Điện tử - Tin học và Tự động hóa Hà Nội, Việt Nam Tập huấn PPGD Đại học Bang New York UB-USA, 2 tháng, 2009
4 GVC.ThS. Dương Công Định 1990, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 1997, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam
5 ThS. Phạm Ngọc Duy 2007, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2010, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 477
6 ThS. Nguyễn Phú Sơn Phó trưởng bộ môn 2003, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2006, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam Thành thạo tiếng Đức Thực tập tại Thái Lan 4 tháng 2009
7 ThS. Đặng Văn Thanh 2005, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2011, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 450 Thực tập tại Thái Lan
8 ThS. Hà Đức Thuận Phó trưởng bộ môn 2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2013, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL ITP 527
9 TS. Phạm Quang Đồng 2003, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2006, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 443
10 ThS. Nguyễn Thuận 1996, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2001, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 463
11 ThS. Hoàng Văn Quyết 2004, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên 2010, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên TOEFL-ITP 427
12 ThS. Nguyễn Thế Đoàn 2005, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam, 2013 Viện ĐH mở Hà Nội, Việt Nam 2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam Đang học NCS tại ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 477
13 ThS. Trần Văn Quân 2007, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2011, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 467
14 ThS. Nguyễn Thái Bình 2008, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2013, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 450
15 ThS. Nguyễn Thuấn 2012, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 520
16 KS. Chu Mạnh Cường 2010, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên Đang học ThS tại ĐH Bách Khoa Hà Nội. Việt Nam TOEFL-ITP 407
17 ThS. Phan Văn Nghị ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam
18 KS. Trần Thế Long ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 593
19 PGS.TS. Nguyễn Quốc Tuấn Giảng viên kiêm nhiệm đã được xếp thứ tự tại Phòng Đào tạo, Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên.
20 ThS. Hoàng Trung Kiên Phó trưởng khoa 2009, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2013, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam Đang NCS tại ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL ITP 530 Tập huấn PPGD Đại học Bang New York UB-USA, 2 tháng, 2013
21 PGS.TS. Trần Minh Đức Giảng viên kiêm nhiệm đã được xếp thứ tự tại Phòng Thanh tra - Pháp chế, Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên.

II. Giảng viên kiêm nhiệm và thỉnh giảng công tác, học tập ngoài trường giảng dạy không thường xuyên

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài

III. Giảng viên của trường đang học tập tại nước ngoài không về trường giảng dạy trong thời gian học

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài