BỘ MÔN: CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY VÀ ROBOT

Khoa Cơ khí

(Danh sách giảng viên của Bộ môn xếp thứ tự theo thông báo số 111/TB - ĐHKTCN ngày 06/06/2014)
 

I. Giảng viên cơ hữu và kiêm nhiệm công tác tại trường

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài
1 PGS.TS. Dương Phạm Tường Minh Trưởng khoa, Giám đốc trung tâm 2002, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2006, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2013, ĐH Reims Champagne, CH Pháp TOEFL-ITP 510,Thành thạo tiếng Pháp
2 GVC.ThS. Nguyễn Thị Hồng Cẩm 1994, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp TN, Việt Nam 1997, ĐH Bách khoa Hà Nội,Việt Nam TOEFL-ITP 470
3 TS. Nguyễn Thị Thanh Nga Phó Trưởng phòng 2005, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Việt Nam 2010, ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam ĐH Kỹ thuật Achen, CHLB Đức TOEFL -ITP 497
4 PGS.TS. Nguyễn Đình Mãn
5 ThS. Đỗ Thị Thu Hà 2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp TN, Việt Nam 2013, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp TN, Việt Nam TOEFL-ITP 510
6 ThS. Trần Thị Phương Thảo 2005, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp TN, Việt Nam 2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp TN, Việt Nam TOEFL-ITP 470
7 TS. Nguyễn Văn Trang 2010, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam TOEFL -ITP 500
8 ThS. Đặng Anh Tuấn 2011, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL -ITP 527
9 ThS. Bùi Thanh Hiền 2008, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2011, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 507
10 ThS. Lê Thị Phương Thảo 2010, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 537
11 KS. Ngô Quốc Huy 2011, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 513
12 ThS. Nguyễn Mạnh Cường 2002, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2007, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam Thành thạo tiếng Anh
13 TS. Trần Ngọc Giang 2003, Trường ĐHKTCN Thái Nguyên, Việt Nam 2008, Trường ĐHKTCN Thái Nguyên, Việt Nam Pháp
14 PGS.TS. Ngô Như Khoa Giảng viên kiêm nhiệm đã được xếp thứ tự tại Phòng Hành chính - Tổ chức, Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên.
15 PGS.TS. Vũ Ngọc Pi Giảng viên kiêm nhiệm đã được xếp thứ tự tại Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên.
16 TS. Lê Xuân Hưng Giảng viên kiêm nhiệm đã được xếp thứ tự tại Văn phòng, Phòng Quản trị - Phục vụ.

II. Giảng viên kiêm nhiệm và thỉnh giảng công tác, học tập ngoài trường giảng dạy không thường xuyên

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài

III. Giảng viên của trường đang học tập tại nước ngoài không về trường giảng dạy trong thời gian học

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài
1 KS. Trần Minh Quang 2011, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam Đang học CH tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan TOEFL-ITP 507