VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO VỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

(Danh sách CBVC của Đơn vị xếp thứ tự theo thông báo số 114/TB - ĐHKTCN ngày 13/6/2014)
 

I. Cán bộ viên chức

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Chứng chỉ IC3
1 PGS.TS. Nguyễn Văn Chí Phó viện trưởng Viện NC và PTCNC về KTCN, Trưởng bộ môn ĐLĐK 2000, Trường ĐH KTCN - ĐH Thái Nguyên, Việt Nam 2005, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam 2012, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam TOEFL-ITP 503
2 ThS. Dương Hương Lam 2007, ĐH Kinh tế & QTKD - ĐH Thái Nguyên, Việt Nam 2011, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam TOEFL ITP 503
3 ThS. Đào Duy Yên 2008, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2011, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 350
4 TS. Đỗ Thế Vinh 2003, Trường ĐHKTCN Thái Nguyên, Việt Nam 2009, Trường ĐHKTCN Thái Nguyên,Việt Nam 2018, Đại học Khoa học ứng dụng Quốc gia Cao Hùng, Đài Loan

II. Giảng viên kiêm nhiệm của đơn vị đã xếp thứ tự ở Bộ môn nên không xếp thứ tự ở đơn vị

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đã xếp thứ tự tại Bộ môn, Khoa