TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP

(Danh sách CBVC của Đơn vị xếp thứ tự theo thông báo số 114/TB - ĐHKTCN ngày 13/6/2014)
 

I. Cán bộ viên chức

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Chứng chỉ IC3
Văn phòng
1 ThS. Nguyễn Bảo Ngọc Giám đốc 1998, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2005, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 473
2 ThS. Nguyễn Quang Thọ Phó giám đốc 2004, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2013, ĐH CNTT&TT - ĐH Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL ITP 413 IC3
3 KS. Dương Văn Thiết 2011, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 403
4 KS. Tạ Thu Thảo ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam
Tổ Ký túc xá và nhà ở tập thể
1 Trần Dư Hiếu
2 Trần Khánh Hải
3 Lê Thị Minh Hiệp
4 KS. Phí Đức Cậy 2006, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam
5 Ma Duy Biên
6 CN. Nguyễn Thị Hồng Thắm 2007, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam
7 Phí Đức Thắng
8 Nguyễn Thị Hải Yến
Tổ bảo vệ
1 KS. Nguyễn Minh Đức 2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam
2 Đậu Quốc Huy
3 Vũ Xuân Hồng
4 Phạm Huy Hiệp
5 Nguyễn Văn Thái Tổ trưởng
6 Dương Văn Kiên
7 Nguyễn Trường Giang
8 Hồ Thế Thành
9 KS. Bế Văn Nghĩa 2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam
10 Đậu Quốc Hoàn
11 Nguyễn Như Nhất
Tổ phục vụ giảng đường
1 CN. Ngô Văn Mạnh Tổ trưởng tổ phục vụ giảng đường 2011, ĐH Kinh tế & QTKD - ĐH Thái Nguyên, Việt Nam IC3
2 KS. Vũ Thị Huyền 2014, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam
3 CN. Hoàng Thị Kim Oanh 2006, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam
4 CN. Trần Thị Thu Hiền 2007, ĐH Sư phạm Thái Nguyên, Việt Nam
5 Nguyễn Thị Hồng Thái
6 CN. Nguyễn Thị Hiền 2002, Viện ĐH Mở Hà Nội, Việt Nam
7 Nguyễn Thị Thùy Dương
8 CN. Phạm Thị Bích Hà 2008, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam
Tổ dịch vụ
1 Lê Thị Hồng Liên
2 Lê Thị Hồng
3 Lăng Thị Hiên

II. Giảng viên kiêm nhiệm của đơn vị đã xếp thứ tự ở Bộ môn nên không xếp thứ tự ở đơn vị

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đã xếp thứ tự tại Bộ môn, Khoa