PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

 
STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài
1 GVC.TS. Nguyễn Đức Tường Trưởng phòng 2002, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2007, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2013, Học viện vật liệu Nantes Jean Rouxel, CH Pháp Thành thạo tiếng Pháp
2 KS. Lữ Thị Dung 2005, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 440
3 TS. Hồ Ký Thanh Phó trưởng phòng, Trưởng bộ môn 2004, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2008, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt nam Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam TOEFL-ITP 510 Học tiếng Anh Đại học bang Oklahoma OSU-USA, 2 tháng, 2013
4 CN. Hoàng Diệu Linh 2009, ĐH Sư phạm Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 440
5 KS. Nguyễn Thị Diệu Huyền 2010, ĐH Công nghiệp Hà Nội, Việt Nam
6 ThS. Lê Thu Thủy 2003, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2011, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 437
7 ThS. Tạ Thị Trang Nhung 2007, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2010, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam TOEFL-ITP 417