TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

(Danh sách CBVC của Đơn vị xếp thứ tự theo thông báo số 114/TB - ĐHKTCN ngày 13/6/2014)
 

I. Cán bộ viên chức

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Chứng chỉ IC3
1 TS. Nguyễn Khắc Tuân Trưởng phòng, Giám đốc 2000, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2003, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam 2011, ĐH Tổng hợp Kĩ thuật Matxcova- Liên Bang Nga TOEFL-ITP 490; Thành thạo tiếng Nga
2 GVC. Phạm Minh Tân Trưởng khoa, Phó giám đốc 2001, ĐH Sư phạm Thái Nguyên, Việt Nam 2005, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam 2016, Viện Vật Lý, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam
3 CN. Nguyễn Thị Minh Tâm 2005, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam

II. Giảng viên kiêm nhiệm của đơn vị đã xếp thứ tự ở Bộ môn nên không xếp thứ tự ở đơn vị

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đã xếp thứ tự tại Bộ môn, Khoa