BAN GIÁM HIỆU

 
STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài
1 GVC.TS. Đỗ Trung Hải Hiệu trưởng 1996, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2001, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2009, ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam TOEFL-ITP 470 Học tiếng Anh Đại học bang Oklahoma OSU-USA, 2 tháng, 2013 Tập huấn PPGD Đại học Oklahoma OSU-USA, 2 tháng, 2014
2 PGS.TS. Trần Minh Đức Phó Hiệu trưởng, Viện trưởng Viện NC và PTCNC về KTCN 1985, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp TN,VN 1997, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam 2003, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam Học tiếng Anh tại Đại học bang Oklahoma OSU-USA, 2tháng, 2014
3 PGS.TS. Vũ Ngọc Pi Phó Hiệu trưởng 1985, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 1997, ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam 2008, ĐH Công nghệ Delft-Hà Lan Thành thạo tiếng Anh ĐH Kỹ thuật Suranaree – Thái lan:1 tháng (2003)
4 PGS.TS. Nguyễn Quốc Tuấn Phó hiệu trưởng 1994, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 1998, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam 2003, ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam Tập huấn PPGD Đại học Bang New York, UB-USA 2 tháng, 2009